sobota, 10 kwietnia 2010

Zbrodnia katyńska / Katyn massacre

I address this post mainly for my visitors from abroad to learn about an important event in Polish history. And, about which little is said in other countries.

W tym poście nie będę pisał o dzisiejszych wydarzeniach. Cofnę się w czasie o 70 lat by przybliżyć wam przez wiele lat tajoną i ukrywaną historię lasu katyńskiego.

In this post I will write about today's events. Back in time about 70 years to bring you many years concealed and hidden history of the Katyn Forest.

My Polacy mamy wiele stron, filmów dokumentalnych o tej zbrodni, wiec pozwolę sobie tylko skopiować kawałek tekstu:
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w Ostaszkowie). W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 przez NKWD i przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, nie mających statusu jeńca, zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 .

English-speaking guests, I refer to Wikipedia. I think there is enough information.

I hope that the topic was interesting, because for my people it is very important.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz